രാഹുല് ഈശ്വര് വീണ്ടും അറസ്റ്റില്

രാഹുല് ഈശ്വര് വീണ്ടും അറസ്റ്റില്.ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.പാലക്കാട് റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് രാഹുല് ഈശ്വറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.ഉടന് രാഹുലിനെ പത്തനംതിട്ട പോലീസിനെ കൈമാറും.സാങ്കേതിക കാരണങ്ങള് കാട്ടിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് രാഹുല് ഈശ്വര് പറഞ്ഞത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതി രാഹുല് ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.ശബരിമല വിഷയത്തില് അഞ്ച് തവണയാണ് രാഹുലിനെ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.എന്നാല് പൊലിസ് വ്യക്തി വിരോധം തീര്ക്കുകയാണെന്നും ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രമാണ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒപ്പിടാന് വൈകിയതെന്നും രാഹുല് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.ജാമ്യം കിട്ടാതെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്നും അതുവരെ കർണാടക ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗളുരുവിലെ അനന്തഗിരി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു രാഹുല് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.