കൊട്ടാരക്കര കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കോംപ്ലക്സിൽ ജീവനക്കാരൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ.

കൊട്ടാരക്കര:കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യിലെ എമ്പാനൽ ജീവനക്കാരനായ ഓമനക്കുട്ടനെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഓമനകുട്ടനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്.കൊട്ടാരക്കര ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്.കൊട്ടാരക്കരയിൽ ജോലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വാടകക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

Leave a comment