റോഡ് നന്നാക്കാന് ആളുകള് മരിക്കണോ…സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം

കൊച്ചി:സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം.സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.വിഐപി വന്നാലേ റോഡ് നന്നാക്കു എന്ന സ്ഥിതി മാറണം.റോഡ് നന്നാക്കാന് ആളുകള് മരിക്കണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.റോഡുകളില് ഇനി ജീവനുകള് പൊലിയരുത്.ദീര്ഘവീഷണത്തോടെ വേണം റോഡുകള് നിര്മ്മിക്കാന്.റോഡുകള് പെട്ടന്ന് തകരുന്നതില് കരാറുകാരെ പ്രതികളാക്കാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.വിഷയത്തിന്മേല് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനും കോടതി സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് നല്കിയ കത്ത് പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജിയായി ഫയലില് സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമര്ശനം.

Leave a comment