കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിൽ റിമാന്റിൽ കഴിയുന്ന രാഹുല് ഈശ്വറിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം:ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തില് നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലും നടന്ന അക്രമണത്തിന്റെ പേരില് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് ഈശ്വറിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.14 ദിവസത്തെ റിമാന്റില് കൊട്ടാരക്കര ജയിലില് കഴിയുകയായിരുന്ന രാഹുല് നിരാഹര സമരത്തിലായിരുന്നു.അതേസമയം രാഹുല് ഈശ്വരിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് കോടതി മാറ്റി വച്ചു.കേസില് പൊലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് കിട്ടാത്തതിനാലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിയത്.കേസ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.നിയമ വിരുദ്ധമായി സംഘടിക്കുക,ലഹളയില് ഏര്പ്പെടുക,കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സംഘം ചേരുക,ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കര്ത്തവ്യ നിര്വ്വഹണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ്.എന്നാല് രാഹുലിന്റെ അറസ്റഅറ് കാരണം കൂടാതെയാണെന്നും പമ്പയില് നടന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പേരില് സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രാഹുല് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിയാവുകയെന്നും ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ ഭാര്യ ദീപ ചോദിച്ചിരുന്നു.

Leave a comment