ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന മാളിലേക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഷോപ്പുകൾ കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍

കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന മാളിലേക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഷോപ്പുകൾ കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍.വാച്ച്,പെർഫ്യൂമ്സ്, ചോക്ലേറ്റ്-ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്-ഐസ് ക്രീം,ജുവല്ലറി,സൺഗ്ലാസ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽസ്,മൊബൈൽസ് എന്നിവയുടെ ഷോപ്പുകൾക്ക് ആണു മുൻഗണന.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
+91-9446527444
+91-8593951444

Upcoming exclusive Mall providing space with modern amenities.. Watches, Perfumes, Chocolates-Dry Fruits and Ice creams, Jewellery, Opticals and Sunglasses, Mobile Phones and Accessories etc..
Contact:
+91-9446527444
+91-8593951444