സരസൻ കൊട്ടാരക്കര അന്തരിച്ചു


കൊട്ടാരക്കര:നാടിന്റെ അഭിമാനമായ കലാപ്രതിഭ സരസൻ കൊട്ടാരക്കര അന്തരിച്ചു.66 വയസ്സായിരുന്നു.വാർദ്ധിക സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണു മരിച്ചത്.

മിമിക്രി കലയിലൂടെയാണു അദ്ദേഹം കലാരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.പഠിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ കലാമത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ സരസന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൽജൊലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തും കലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയിരുന്നു . നിരവധി നാടകവേദികളിൽ അംഗമായിരുന്ന സരസൻ നൂറുകണക്കിന് ഉത്സവ വേദികളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച് സദസ്സിൻറെ പ്രശംസാ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി .വി സീരിയലുകളിൽ 50 ലധികം വിവിധ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള കാവ്യകലാസാഹിതി , യു.ആർ .ഐ .ഏഷ്യാനെറ്റ് ,അലുംനി അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പ്രതിഭാ’ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് കൊട്ടാരക്കരക്കാർക്ക് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്.