കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പത്തനാപുരം – അച്ചൻകോവിൽ–ചെങ്കോട്ട വനപാതയിലെ കാഴ്ചകൾ

കാടിന്റെ അഗാധ നിശ്ബദതയും സൗന്ദര്യവും മനസ്സിലാകെ നിറച്ച്, കുളിരു കോരിയൊരു യാത്രയ്ക്കു താൽപര്യമുണ്ടോ... എങ്കിൽ വരിക, ഈ കാടകങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചപ്പിന്റെ സുന്ദരൻ കാഴ്ചകൾ... കുടുംബവുമൊത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കു അത്രയും

ലോകത്തിന് വിസ്മയമാകാന് ജഡായുപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി; മെയ് 23ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമര്പ്പിക്കും; ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകാഴ്ചകള്

വിനോദസഞ്ചാരപ്രേമികള്ക്ക് കൗതുകമൊരുക്കി ജഡായുപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പത്തിന്റെയും ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടേയും ഉദ്ഘാടനം മെയ് 23ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിര്വഹിക്കും.കൊല്ലം ജില്ലായിലെ ചടയമംഗലത്താണ് പൌരാണിക പ്രൗഡിയില് സ്ഥിതി

ചുമ്മാതല്ല കൊല്ലക്കാര്‍ ഇത്ര അഹങ്കരിക്കുന്നത് !!

ചുമ്മാതല്ല കൊല്ലക്കാര്‍ ഇത്ര അഹങ്കരിക്കുന്നത്.കൊല്ലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും, കൊല്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ ശ്രീ. ജയകുമാര് പോറ്റി പറയുന്നത് വരെ എനിക്കും അജ്ഞാതമായിരുന്നു. വായിക്കുക, കൊല്ലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഈ ചെറു നുറുങ്ങുകൾ. കൊല്ലം (Kollam)

കൊല്ലകാര് അറിയാതെ പോകരുത് അഞ്ചലുള്ള “കുടുക്കത്ത് പാറ” ഇക്കോ ടൂറിസം;വീഡിയൊ

അഞ്ചൽ: കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ -ചണ്ണപ്പെട്ട റൂട്ടിൽ ആനക്കുളം വനമേഖലയിൽ ആണ് ഈ മനോഹരമായ "കുടുകത്ത് പാറ" സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 850 അടി ഉയരത്തിൽ ആണ് ഈ പാറ