പുത്തൻ മുഖ ഛായയോടെ സംസം റസ്റ്റോറന്റ് റി ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തു

കൊട്ടാരക്കര:വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിവിഭവങ്ങളുടെ കലവറയായ “സംസം റസ്റ്റോറന്റ്” പുത്തൻ മുഖ ഛായയോടെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ റി ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തു. പഴയ സംസംനിക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാർന്ന രീതിയിലാണു പുതിയ ഇന്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുത്തൻ

തനിനാടൻ തട്ടുകടയും പുത്തൻ രുചികൂട്ടുമായി “മുന്നാസ് മൾട്ടി ക്യൂസിൻ റസ്റ്റോറന്റ്” സന്ദാനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു

സന്ദാനന്തപുരം:ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഇന്ത്യൻ,അറബിക്,ഇറ്റാലിയൻ,തായ് വിഭവങ്ങളും കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ തനി നാടൻ തട്ടുകടയും ചേർന്ന് ആധുനികതയുടെ രുചിക്കൂട്ടുമായി "മുന്നാസ് മൾട്ടി ക്യൂസിൻ റസ്റ്റോറന്റ്" സന്ദാനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മൂന്നു നിലകളിലായി

കൊട്ടാരക്കരക്കാർക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളുമായി “സംസം റസ്റ്റോറന്റ്”

കൊട്ടാരക്കര:വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിവിഭവങ്ങളുടെ കലവറയായ "സംസം റസ്റ്റോറന്റ്" കൊട്ടാരക്കരക്കാർക്കായി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ ഒരുക്കീയിരിക്കുന്നു.വിവിധ തരം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുക.നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ചിക്കന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.ഇത് മൂലമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്